Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wie zijn wij?

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ.

Wie is BsGW? Bekijk hier een kort animatiefilmpje.


29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW.

BsGW beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning. De samenwerking wordt ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van samenwerking met andere gemeenten.

In de visie op dienstverlening leggen we uit wat klanten van ons mogen verwachten en wat onze uitgangspunten hierbij zijn. 

Voorzitter de heer G.H.C. Frische zit de vergaderingen voor van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Directeur van BsGW is de heer Noël Lebens.

Lees hier meer over de achtergrond van BsGW. 


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina