Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dan is het belangrijk om u eerst af te vragen of u een klacht heeft of een bezwaar. Dit lijkt op elkaar maar is juridisch juist heel verschillend.

Heeft u een bezwaar?

Bent u het niet eens met een beslissing van BsGW? Dan kunt u een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de inhoud van uw aanslag of de hoogte van de WOZ-waarde. Na de uitspraak op uw bezwaar kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Of heeft u een klacht?

Een klacht kunt u indienen als u niet correct behandeld bent door BsGW. Het gaat dan dus om een gedraging van BsGW (of een van onze medewerkers). Bijvoorbeeld als u niet netjes te woord bent gestaan aan de telefoon. Of als u geen of veel te laat antwoord krijgt op uw vraag.

Een klacht indienen

Een (formele) klacht kunt u indienen via Mijn BsGW. Ga daarvoor naar het onderdeel Vragen. Het is uiteraard ook mogelijk om uw klacht per post of telefonisch kenbaar te maken. Klik hier voor onze contactgegevens.

Geen bezwaar of beroep mogelijk?

Kunt u geen bezwaar of beroep indienen? Of ontvangt u van ons geen uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u zich ook tot de Nationale Ombudsman wenden. Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina