Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dan is het belangrijk om u eerst af te vragen of u een klacht heeft of een bezwaar. Dit lijkt op elkaar maar is juridisch juist heel verschillend.

Heeft u een bezwaar?

Bent u het niet eens met een beslissing van BsGW? Dan kunt u een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de inhoud van uw aanslag of de hoogte van de WOZ-waarde. Na de uitspraak op uw bezwaar kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Of heeft u een klacht?

Een klacht kunt u indienen als u niet correct behandeld bent door BsGW. Het gaat dan dus om een gedraging van BsGW (of een van onze medewerkers). Bijvoorbeeld als u niet netjes te woord bent gestaan aan de telefoon. Of als u geen of veel te laat antwoord krijgt op uw vraag.

Een klacht indienen

Een (formele) klacht kunt u indienen op het contactformulier op Mijn BsGW. Kies daarvoor de optie 'Ik heb een algemene vraag' onder het kopje 'Vragen'.

Geen bezwaar of beroep mogelijk?

Kunt u geen bezwaar of beroep indienen? Of ontvangt u van ons geen uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u zich ook tot de Nationale Ombudsman wenden. 


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina