Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Onze missie en visie

Gemeenten en waterschappen verwerken ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. Ook maken zowel gemeenten als het waterschap voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werken we samen als BsGW. We voeren processen maar één keer uit en we beheren maar één keer en op één plek de gegevens. Hierdoor doen wij dit efficiënter én goedkoper. 

In welke behoefte voorzien wij?

De landelijke overheid stimuleert lagere overheden om samen te werken. Door schaalvergroting kunnen overheden de kwaliteit van de dienstverlening op peil houden en tegelijkertijd kosten reduceren. Ook kunnen hierdoor diensten toegankelijker gemaakt worden. Wij zijn BsGW om in deze behoefte te voorzien.

Onze taken

  • We heffen belastingen
  • We innen belastingen
  • We beheren de basisadministratie Waarde onroerende zaken
  • We stellen de WOZ-waarden vast
  • We adviseren onze deelnemers over ontwikkelingen op het terrein van lokale belastingen

We zijn er voor burgers en bedrijven

Burgers en bedrijven kunnen bij ons terecht voor al hun vragen over zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen. Zij ontvangen één aanslagbiljet waarop alle lokale heffingen staan. Eén loket betekent voor een burger of bedrijf minder administratieve rompslomp. In onze Visie op dienstverlening leggen we uit hoe wij graag met onze kanten willen omgaan.     Bent u tevreden met dit antwoord?

    Naar bovenliggende pagina