Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat doet de gemeente en het waterschap met uw belastinggeld?

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BsGW heft en int deze belastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten.

BsGW voegt de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Het totaal bedrag op het aanslagbiljet is dus de optelsom van die lokale belastingen.

Filmpje

Dit filmpje geeft u al snel inzicht hierin. Meer hierover leest u op de website van uw gemeente en op de website van Waterschap Limburg.

Klik hier voor het transcript van de video 'BsGW; wie wij zijn en wat wij doen.'

Veilige dijken

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

Straatverlichting plaatsen en onderhouden

Uw gemeente zorgt voor het plaatsen en onderhouden van de straatverlichting op de openbare weg en andere openbare ruimtes, zoals parken en pleinen. Voldoende straatverlichting verhoogt de sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

Speeltuinen en trapveldjes onderhouden

Buiten spelen is van groot belang voor de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Goede speelvoorzieningen en trapveldjes zijn daarom van belang om het buitenspelen te bevorderen. Uw gemeente onderhoudt deze speeltuinen en trapveldjes.

Droge voeten

Waterschap Limburg zorgt ervoor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen in het gebied beschikbaar is en dat overtollig water snel wordt afgevoerd. Zo houden we de voeten droog. Lees hier meer over op de website van het waterschap.

Huishoudelijk afval ophalen

Uw gemeente zorgt er wekelijks voor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald als u dit aan de straat hebt gezet. Op deze manier zorgt de gemeente voor een schone stad en een gezonde leefomgeving.

Aanleg en onderhoud van riolering

Uw gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbare hoofdrioolstelsel. Ook berekent de gemeente regelmatig of het riool het afval- en regenwater nog goed kan verwerken.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina