Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn onze servicenormen?

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Heeft u een algemene vraag of wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven? U kunt dit via diverse kanalen aan ons kenbaar maken. In eenvoudige situaties ontvangt u snel een antwoord, in meer complexe gevallen duurt het (iets) langer.

Géén antwoord binnen 5 dagen? Dan versturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat binnen welke termijn u antwoord van ons krijgt.

Dit zijn onze servicenormen.
Ik ben het niet eens met de WOZ-waardeServicenorm
 • telefonisch tijdens de bezwaartermijn
5 werkdagen
 • via Mijn BsGW
1 juli
 • schriftelijk
1 oktober
Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de aanslagServicenorm
 • via Mijn BsGW
8 weken
 • schriftelijk
12 weken
Ik wil (alsnog) kwijtschelding aanvragenServicenorm
 • via Mijn BsGW
8 weken
 • schriftelijk
12 weken
Ik heb een algemene vraagServicenorm
 • telefonisch
anderhalve minuut
 • via Mijn BsGW
3 werkdagen
 • schriftelijk
5 werkdagen
Ik wil jullie machtigen voor automatische incassoServicenorm
 • via Mijn BsGW
1 werkdag
 • schriftelijk
5 werkdagen
Ik wil een betalingsregeling treffenServicenorm
 • via Mijn BsGW
1 werkdag
 • schriftelijk
5 werkdagen
Ik wil een klacht indienenServicenorm
 • via Mijn BsGW
6 weken
 • schriftelijk
6 weken
 • telefonisch
6 weken


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina