Print

Bestuur

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen heeft, zoals is geregeld in de gemeenschappelijke regeling, twee bestuursorganen:

Algemeen Bestuur 
Het belangrijkste orgaan van BsGW is het algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit 31 vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

Mw. J.S.E. Van Wersch Vice-voorzitter BsGW
  DB-lid Waterschap Limburg
Dhr. drs. G.H.C. Frische lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. mr. R. de Boer lid dagelijks bestuur BsGW
  Burgemeester gemeente Simpelveld
Dhr. P.M. Meekels lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Sittard-Geleen
   
Dhr. J.C.W.A. Lamers Wethouder gemeente Venlo
Dhr. J. Wachelder Wethouder gemeente Beek
Mw. dr. P. Dassen-Housen Burgemeester gemeente Beesel
Mw. M.H.E. Pelzer Burgemeester gemeente Bergen
  Wethouder gemeente Brunssum
Dhr. mr. J.E.M. Custers Wethouder gemeente Eijsden-Margraten
Dhr. P.J.J. Lucassen Wethouder gemeente Gennep
Mw. ing. N.H.C Ramaekers-Rutjens Burgemeester gemeente Gulpen-Wittem
Dhr. N.A. Aarts Wethouder gemeente Heerlen
Dhr. D.W.J. Schneider Wethouder gemeente Kerkrade
Dhr. C.P.G. Wilbach Wethouder gemeente Landgraaf
Dhr. P.H.G. Verlinden  Wethouder gemeente Leudal
Dhr. M.H.E. Wilms Wethouder gemeente Maasgouw
Dhr. mr. J.J.M. Aarts Wethouder gemeente Maastricht
Dhr drs. G.E.H. Houben Wethouder gemeente Meerssen
Dhr. M.T.J. Coumans Wethouder gemeente Nederweert
Dhr. A.A.B. Pluijmaekers Wethouder gemeente Nuth
Dhr. P. Salden Wethouder gemeente Onderbanken
Dhr. P.J.H. Sanders Wethouder gemeente Peel en Maas
Dhr. M.H. Verheijden Wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. F. Schreurs Wethouder gemeente Roermond
Dhr. P.H.L.E. Janssen Wethouder gemeente Schinnen
Dhr. A. Roest Wethouder gemeente Stein
Dhr. mr. J.-P.M.H. Kompier Wethouder gemeente Vaals
Dhr. drs. R. Meijers Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul
Dhr. P.J.E. Leunissen Wethouder gemeente Voerendaal
Dhr. M. van den Heuvel Wethouder gemeente Weert
   

Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en leden te benoemen door het algemeen bestuur. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoort onder meer het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw J.S.E. Van Wersch
  • Mevrouw M.H.E. Pelzer
  • De heer mr. R. de Boer
  • De heer drs. G.H.C. Frische
  • De heer P.M. Meekels
  •  
Voorzitter
De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij tekent de stukken die van het bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte.
Vice-voorzitter mw. J.S.E. Van Wersch zit de vergaderingen voor van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

 Het Algemeen Bestuur vergadert in 2017 op:

  • 23 maart (13.00u)
  • 22 juni (13.00u)
  • 21 september (13.00u)
  • 14 december (13.00u)

Alle vergaderingen vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis te Roermond van 13.00 tot 15.00 uur.
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Wilt u deze bijwonen dan gelieve u aan te melden uiterlijk één week voorafgaand aan de vergaderingen via reactie@bsgw.nl.