LogoLogo

Proclaimer

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Van de informatie op deze site mag u verwachten dat deze correct en actueel is. Maar ook dat de informatie leesbaar en begrijpelijk is. 

Constateert u desondanks een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Stuur ons dan een mail. U mag ook een van onze andere contactkanalen hiervoor gebruiken. 

Privacy 

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we deze verwerken en waarvoor we dit doen.  

Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat onze website toegankelijk is voor iedereen. We willen deze website laten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen die de overheid hiervoor heeft vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarom werken wij aan een nieuwe, verbeterde website.

Ervaart u op dit moment hinder op het gebied van toegankelijkheid? Stuur ons dan een mail. We stellen uw feedback erg op prijs. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website met als hoofddomein www.bsgw.nl en met als subdomein https://www.jaarverslag-bsgw.nl

Nalevingsstatus 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 februari 2020. Uiterlijk 1 februari 2021 vervangen wij deze verklaring vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina