Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Toegankelijkheidsverklaring

BsGW streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In deze verklaring leggen we uit wat de status hiervan is. De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bsgw.nl. De website valt binnen de werkingssfeer van het besluit.

De links waarop de inhoud van de website www.bsgw.nl te vinden is, zijn:

  • het hoofddomein: https://www.bsgw.nl
  • het subdomein: https://dbb.bsgw.nl/
  • ander domein dat tot de website behoort: https://www.jaarverslag-bsgw.nl

Nalevingsstatus

BsGW verklaart dat de website www.bsgw.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17 februari 2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons dan. We stellen uw reactie erg op prijs. 

Toelichting op de nalevingsstatus

Uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring vervangen we deze toegankelijkheidsverklaring door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Status

BsGW werkt aan een nieuwe / vernieuwde website die door iedereen kan worden gebruikt. De eerste fase van deze vernieuwing is afgerond per 1 februari 2021. De tweede fase (onderzoek) waarmee voldaan wordt aan de toegankelijkheidsrichtlijnen is gepland per 1 juli 2021.

Status


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina