Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Toegankelijkheidsverklaring

BsGW streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In deze verklaring leggen we uit wat de status hiervan is. De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bsgw.nl. De website valt binnen de werkingssfeer van het besluit.

De links waarop de inhoud van de website www.bsgw.nl te vinden is, zijn:

  • het hoofddomein: https://www.bsgw.nl
  • het subdomein: https://dbb.bsgw.nl/
  • ander domein dat tot de website behoort: https://www.jaarverslag-bsgw.nl

Nalevingsstatus

BsGW verklaart dat de website www.bsgw.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16 februari 2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons dan. We stellen uw reactie erg op prijs. 

Status

BsGW werkt aan een nieuwe / vernieuwde website die door iedereen kan worden gebruikt. De eerste fase van deze vernieuwing is afgerond per 16 februari 2022. 

Toegankelijkheidsverklaring

Status


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina