LogoLogo

Beleidsregels en publicaties

Wij publiceren al onze regelingen en besluiten op de website Overheid.nl. Alle besluiten, beleidsregels en bekendmakingen op deze pagina worden in de loop van 2021 ook naar Overheid.nl overgezet. U vindt daar ook de meest actuele 'Leidraad Invordering BsGW'.

Bestuursdocumenten

Jaarverslag BsGW 20191 juli 2020
Reglement van orde AB-vergadering31 december 2013

Besluiten

Sluiten digitale weg voor WOB-verzoeken1 december 2014
Regeling interne klachtenprocedure31 december 2013

Uitvoerings- en beleidsregels

Beleidsregel toepassing automatische incasso 31 december 2013
Beleidsregel toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013
Beleidsregel tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013
Beleidsregel toepassing hoeveelheid ingenomen water31 december 2013
Beleidsregel toepassing digitale aangifte31 december 2013
Beleidsregel toepassing T-correctie31 december 2013
Beleidsregel fiscale benadering IBA systemen31 december 2013
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten31 december 2013
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige31 december 2013
Beleidsregels toekennen ambtshalve verminderingen31 december 2013

Bekendmakingen

Bekendmaking archiefverordening BsGW31 december 2013

Mandaatbesluiten en aanwijzingsbesluiten

Raadpleeg voor publicaties: Overheid.nl

Overig

Het nieuwe aanslagbiljet van BsGW17 februari 2021

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina