Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Beleidsregels en publicaties

Wij publiceren al onze regelingen en besluiten op de website Overheid.nl. Alle besluiten, beleidsregels en bekendmakingen op deze pagina worden in de loop van 2022 op Overheid.nl gepubliceerd. U vindt daar ook de meest actuele 'Leidraad Invordering BsGW'.
Klik op PDF icoontje  om de publicaties te bekijken en/of te downloaden. 
Documenten BestuursdocumentenPublicatiedatumBekijken
Jaarverslag BsGW 2021 in één oogopslag1 juli 2022PDF
Jaarverslag BsGW 20211 juli 2022PDF
Jaarverslag BsGW 2020 in één oogopslag28 juni 2021PDF
Jaarverslag BsGW 202028 juni 2021PDF
Jaarverslag BsGW 20191 juli 2020PDF
Reglement van orde AB-vergadering31 december 2013PDF

Documenten Besluiten
Sluiten digitale weg voor WOB-verzoeken1 december 2014PDF
Regeling interne klachtenprocedure31 december 2013PDF

Documenten Uitvoerings- en beleidsregels
Leidraad invordering21 december 2021PDF
Beleidsregel toepassing automatische incasso 31 december 2013PDF
Beleidsregel toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013PDF
Beleidsregel tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013PDF
Beleidsregel toepassing hoeveelheid ingenomen water31 december 2013PDF
Beleidsregel toepassing digitale aangifte31 december 2013PDF
Beleidsregel toepassing T-correctie31 december 2013PDF
Beleidsregel fiscale benadering IBA systemen31 december 2013PDF
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten31 december 2013PDF
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige31 december 2013PDF
Beleidsregels toekennen ambtshalve verminderingen31 december 2013PDF

Documenten Bekendmakingen
Bekendmaking archiefverordening BsGW31 december 2013PDF

Documenten Mandaat- en aanwijzingsbesluiten
Raadpleeg voor publicaties: Overheid.nl

Documenten Rekenkameronderzoek van 11 Limburgse gemeenten
Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021PDF
Bijlagen Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021PDF
Persbericht rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021PDF
Bestuurlijke reactie BsGW op het Rekenkameronderzoek16 juli 2021PDF

Documenten Overig
Rapport toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1)10 januari 2022
PDF
Beantwoording vragen raadslid Leers gemeente Heerlen6 april 2021PDF
Het nieuwe aanslagbiljet van BsGW17 februari 2021PDF

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina