Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Beleidsregels en publicaties

Wij publiceren al onze regelingen en besluiten op de website Overheid.nl. Alle besluiten, beleidsregels en bekendmakingen op deze pagina worden in de loop van 2021 ook naar Overheid.nl overgezet. U vindt daar ook de meest actuele 'Leidraad Invordering BsGW'.

Bestuursdocumenten

Jaarverslag BsGW 202028 juni 2021
Jaarverslag BsGW 2020 in één oogopslag28 juni 2021
Jaarverslag BsGW 20191 juli 2020
Reglement van orde AB-vergadering31 december 2013

Besluiten

Sluiten digitale weg voor WOB-verzoeken1 december 2014
Regeling interne klachtenprocedure31 december 2013

Uitvoerings- en beleidsregels

Beleidsregel toepassing automatische incasso 31 december 2013
Beleidsregel toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013
Beleidsregel tabel afvalwatercoëfficiënten31 december 2013
Beleidsregel toepassing hoeveelheid ingenomen water31 december 2013
Beleidsregel toepassing digitale aangifte31 december 2013
Beleidsregel toepassing T-correctie31 december 2013
Beleidsregel fiscale benadering IBA systemen31 december 2013
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten31 december 2013
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige31 december 2013
Beleidsregels toekennen ambtshalve verminderingen31 december 2013

Bekendmakingen

Bekendmaking archiefverordening BsGW31 december 2013

Mandaatbesluiten en aanwijzingsbesluiten

Raadpleeg voor publicaties: Overheid.nl

Rekenkameronderzoek van 11 Limburgse gemeenten

Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021
Bijlagen Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021
Persbericht rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021
Bestuurlijke reactie BsGW op het Rekenkameronderzoek16 juli 2021

Overig

Het nieuwe aanslagbiljet van BsGW17 februari 2021
Beantwoording vragen raadslid Leers gemeente Heerlen6 april 2021

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina