Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Beleidsregels en publicaties

Wij publiceren al onze regelingen en besluiten op de website Overheid.nl. Klik hieronder op PDF icoontje of op oog.pngom de publicaties te bekijken.

BestuursdocumentenPublicatiedatumBekijken
Jaarverslag BsGW 2022 in één oogopslag5 juli 2023PDF
Jaarverslag BsGW 20225 juli 2023PDF
Jaarverslag BsGW 2021 in één oogopslag1 juli 2022PDF
Jaarverslag BsGW 20211 juli 2022PDF
Jaarverslag BsGW 2020 in één oogopslag28 juni 2021PDF
Jaarverslag BsGW 202028 juni 2021PDF
Jaarverslag BsGW 20191 juli 2020PDF
Reglement van orde AB-vergadering31 december 2013PDF

Besluiten
Archiefverordening24 december 2022oog.png
Besluit gegevensverstrekking24 december 2022oog.png
Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats22 december 2022oog.png
Aanwijzingsbesluit archivaris22 december 2022oog.png
Besluit aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur9 november 2023oog.png
Aanwijzingsbesluit deurwaarder29 oktober 2021oog.png
Besluit benoeming directeur23 november 2020oog.png
Privacyprotocol BsGW & deelnemers8 augustus 2020oog.png
Sluiten digitale weg met betrekking tot de WOB15 april 2017oog.png

Uitvoerings- en beleidsregels
Regeling openstelling elektronisch verkeer8 november 2023oog.png
Beheerregeling informatiebeheer22 december 2022oog.png
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie25 november 2022oog.png
Inkoop- en aanbestedingsbeleid2 september 2022oog.png
Beleidsregel inzake de toepassing van de T-correctie1 juli 2022oog.png
Beleidsregel inzake regeling bepaling hoeveelheid ingenomen water1 juli 2022oog.png
Beleidsregel inzake de fiscale benadering van iba-systemen1 juli 2022oog.png
Beleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten21 juni 2022oog.png
Leidraad invordering1 februari 2022oog.png
Uitvoeringsregeling besluit proceskosten bestuursrecht8 juni 2021oog.png
Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering8 juni 2021oog.png
Uitvoeringsregeling heffing en invordering8 juni 2021oog.png
Uitvoeringsregeling fiscale bestuurlijke boeten8 juni 2021oog.png
Uitvoeringsregel automatische incasso8 juni 2021oog.png
Regeling interne klachtenprocedure31 december 2013oog.png

Bekendmakingen
Bekendmaking archiefverordening BsGW21 december 2022oog.png

Mandaat- en aanwijzingsbesluiten
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen17 december 2022oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen17 december 2022oog.png
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Heerlen17 december 2022oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Heerlen17 december 2022oog.png
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek15 oktober 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Beek15 oktober 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Peel en Maas25 mei 2021oog.png
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Peel en Maas6 mei 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Voerendaal30 maart 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Gennep24 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Roermond24 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Weert19 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Vaals12 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Brunssum4 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Leudal4 februari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Kerkrade26 januari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Simpelveld26 januari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Nederweert26 januari 2021oog.png
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Beekdaelen31 januari 2019oog.png
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beekdaelen31 januari 2019oog.png

Overig
Rapport toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1)10 januari 2022
PDF
Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021PDF
Bijlagen Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW16 juli 2021PDF
Het nieuwe aanslagbiljet van BsGW17 februari 2021PDF

Verantwoordingsdocumenten Wet WOZ
Gemeente Beek9 februari 2024PDF
Gemeente Beekdaelen9 februari 2024PDF
Gemeente Beesel12 februari 2024PDF
Gemeente Bergen12 februari 2024PDF
Gemeente Brunssum12 februari 2024
PDF
Gemeente Echt-Susteren12 februari 2024
PDF
Gemeente Eijsden-Margraten12 februari 2024
PDF
Gemeente Gennep12 februari 2024
PDF
Gemeente Gulpen-Wittem12 februari 2024
PDF
Gemeente Heerlen 12 februari 2024
PDF
Gemeente Kerkrade12 februari 2024PDF
Gemeente Landgraaf12 februari 2024PDF
Gemeente Leudal12 februari 2024
PDF
Gemeente Maasgouw12 februari 2024
PDF
Gemeente Maastricht12 februari 2024
PDF
Gemeente Meerssen12 februari 2024PDF
Gemeente Mook en Middelaar12 februari 2024PDF
Gemeente Nederweert15 februari 2024
PDF
Gemeente Peel en Maas15 februari 2024
PDF
Gemeente Roerdalen15 februari 2024
PDF
Gemeente Roermond15 februari 2024
PDF
Gemeente Simpelveld15 februari 2024
PDF
Gemeente Sittard-Geleen15 februari 2024PDF
Gemeente Stein15 februari 2024PDF
Gemeente Vaals15 februari 2024PDF
Gemeente Valkenburg aan de Geul15 februari 2024PDF
Gemeente Venlo15 februari 2024
PDF
Gemeente Voerendaal15 februari 2024PDF
Gemeente Weert15 februari 2024PDF

Rekenkameronderzoek BsGW


Eindrapport Rekenkameronderzoek BsGW24 oktober 2023PDF
Bijlagen bij eindrapport Rekenkameronderzoek BsGW24 oktober 2023PDF
Brief bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek BsGW24 oktober 2023PDF
AB-voorstel Kwaliteitsnormatiek bestuursrapportage BsGW24 oktober 2023PDF
Financieel dashboard24 oktober 2023PDF
Begroting 2024 in één oogopslag24 oktober 2023PDF
Jaarverslag 2022 in één oogopslag24 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW december 202124 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW maart 202224 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW juli 202224 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW oktober 202224 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW december 202224 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW maart 202324 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW juli 202324 oktober 2023PDF
Informatiebrief BsGW oktober 202324 oktober 2023PDF
Actieplan reductie proceskosten24 oktober 2023PDF
Verantwoordingsdocument Wet WOZ24 oktober 2023PDF
Presentatie Harmonisatie Informatiesessies24 oktober 2023PDF

 


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina