LogoLogo

Toegankelijkheidsverklaring

website banner

BsGW streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bsgw.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.bsgw.nl te vinden is, zijn:

Nalevingsstatus

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg verklaart dat de website www.bsgw.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via reactie@bsgw.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

Uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is. 

BsGW werkt aan een nieuwe / vernieuwde website die door iedereen kan worden gebruikt. De eerste fase van deze vernieuwing is afgerond per 01-02-2021. De tweede fase (onderzoek) waarmee voldaan wordt aan de toegankelijkheidsrichtlijnen is gepland per 1-7-2021 te publiceren.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid :Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Status toegankelijkheidslabel van www.bsgw.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.