Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tevens kunt u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken, verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en hebt u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u dat wenst kunt u hiervoor een verzoek doen via de optie 'Stel uw vraag' op uw persoonlijke pagina (inloggen via DigiD) of in persoon bij de balie bij de BsGW.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.