LogoLogo

Publicaties

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen.

U vindt de officiële publicaties van BsGW op Overheid.nl

 

Lees het Jaarverslag BsGW 2019 online via https://www.jaarverslag-bsgw.nl/

Bestuursdocumenten

Besluiten

Uitvoerings- en beleidsregels

Bekendmakingen

Mandaatbesluiten en aanwijzingsbesluiten