LogoLogo

Bestuur

website banner

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen heeft, zoals is geregeld in de gemeenschappelijke regeling, twee bestuursorganen:

Algemeen Bestuur 
Het belangrijkste orgaan van BsGW is het algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit 29 vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

Mw. M.H.E. Pelzer Voorzitter BsGW
  Burgemeester gemeente Bergen
Dhr. Mr. J.H.G.M. Teeuwen lid dagelijks bestuur BsGW / vicevoorzitter
  DB-lid Waterschap Limburg
Dhr. drs. G.H.C. Frische lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. A.G.M. Roest lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Venlo
Dhr. A.C.M. Raven lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Sittard-Geleen
Dhr. C.P.G. Wilbach lid dagelijks bestuur BsGW
  Wethouder gemeente Landgraaf
... lid dagelijks bestuur BsGW
   
   
Dhr. R. Diederen Wethouder gemeente Beek
Dhr. B.C.M. Vostermans Wethouder gemeente Beesel
Dhr. P. Janssen Wethouder gemeente Beekdaelen
Dhr. P.M.J. Houben Wethouder gemeente Brunssum
Dhr. mr. J.E.M. Custers Wethouder gemeente Eijsden-Margraten
Mw. J.A. Van Hulsteijn Wethouder gemeente Gennep
Dhr. J.M.G.H. Hendriks Wethouder gemeente Gulpen-Wittem
Dhr. A, Damen Wethouder gemeente Heerlen
Dhr. H.J. Bejas Wethouder gemeente Kerkrade
Dhr. P.H.G. Verlinden  Wethouder gemeente Leudal
Dhr. M.H.E. Wilms Wethouder gemeente Maasgouw
Dhr. mr. J.J.M. Aarts Wethouder gemeente Maastricht
  Wethouder gemeente Meerssen
Mw. C.P.W.M. Dieteren Wethouder gemeente Nederweert
Dhr. P.J.H. Sanders Wethouder gemeente Peel en Maas
Dhr. A.C.A.G. Smits Wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. F. Schreurs Wethouder gemeente Roermond
Dhr. Mr. R. de Boer Burgemeester gemeente Simpelveld
Mw. N.T.P. Wingelaar Wethouder gemeente Stein
Dhr. mr. J.-P.M.H. Kompier Wethouder gemeente Vaals
Mw. mr. drs. drs. C.M.J. Bisschops Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul
Dhr. R.B.M. Braun Wethouder gemeente Voerendaal
Mw. drs. W.P.J. van Eijk Wethouder gemeente Weert


Dagelijks Bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en leden te benoemen door het algemeen bestuur. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoort onder meer het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur. 

Voorzitter 

De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij tekent de stukken die van het bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte. Voorzitter mevrouw M.H.E. Pelzer zit de vergaderingen voor van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

Het algemeen bestuur vergadert in 2020 op:

  • 26 maart (13.00u) - deze vergadering is geannuleerd i.v.m. het Corona virus (covid-19)
  • 25 juni (13.00u)
  • 08 oktober (13.00u)
  • 18 december (09.30u)

De vergaderingen met persoonlijke aanwezigheid vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis te Roermond. Als gevolg van de actuele Corona-richtlijnen en de actuele mogelijkheden, kan het bestuur besluiten om de vergadering via videoconferentie online plaats te laten vinden.  
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Wilt u deze bijwonen dan gelieve u aan te melden uiterlijk één week voorafgaand aan de vergaderingen via aanmelding.