LogoLogo

Over BsGW

website banner

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.

Deze samenwerking betekent dat de uitvoeringstaken van de waterschapsbelastingen,de gemeentelijke belastingtaken en administratieve taken van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden verzorgd door BsGW.

De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning. De samenwerking wordt ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten.

Voorzitter de heer P.M. Meekels zit de vergaderingen voor van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Directeur van de belastingorganisatie BsGW is de heer drs. Jan Willemsen.