Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wanneer doen we een overheidsvordering?

Betaalt u de aanslag niet op tijd? Dan kunnen we geld inhouden van uw rekening. Dit is een overheidsvordering. 

Wanneer een overheidsvordering?

Als u na een aanslag en aanmaning ook het dwangbevel nog niet betaalt, doen we een overheidsvordering. Het bedrag dat u moet betalen, houden we dan in van uw bankrekening. U krijgt bij een overheidsvordering niet vooraf bericht.

Kunt u de aanslag niet direct betalen? Vaak is het mogelijk om uw aanslag in meerdere termijnen te betalen. Wij kunnen u ook adviseren over het aanvragen van kwijtschelding of bij de aanvraag van een schuldhulptraject. 

Beslagvrije voet

We houden bij de overheidsvordering rekening met de beslagvrije voet. 

Als wij geld inhouden van uw rekening dan moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.
Op uwbeslagvrijevoet.nl leest u meer over de beslagvrije voet en kunt u de hoogte en de berekening van uw beslagvrije voet controleren. Klopt de berekening volgens u niet? Neem dan contact met ons op via het gratis nummer 0800 0200 117.

Van welke rekeningen houden we het bedrag in?

We houden het bedrag in van uw betaalrekening. Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kunnen we ook het bedrag inhouden dat u rood mag staan.

Kan de bank op uw verzoek een overheidsvordering ongedaan maken?

U kunt het ingehouden bedrag niet door uw bank laten terugboeken. Uw bank boekt een bedrag automatisch terug als de kredietruimte wordt overschreden. 

Hoeveel mogen we afschrijven?

We kunnen een overheidsvordering inzetten bij alle belastingaanslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1.000. Per overheidsvordering innen we maximaal € 300. We innen dit bedrag niet in één keer, maar we houden drie bedragen van € 100 af. 

Hoe vaak voeren we een overheidsvordering uit?

We mogen per belastingaanslag twee keer per maand een overheidsvordering van maximaal € 500 uitvoeren. Dit doen we maximaal drie aaneengesloten maanden. Nadat we een overheidsvordering hebben gedaan, ontvangt u van ons per post bericht hiervan. Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina