Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wanneer doen we een loonvordering?

Betaalt u de aanslag niet op tijd? Dan kunnen we beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. Dit noemen we een loonvordering.

Wanneer doen we een loonvordering?

Als u de aanslag na een aanmaning en een dwangbevel nog niet betaalt, dan kunnen wij beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering. Wij doen dit via uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankondiging tot een loonvordering?

We sturen u altijd eerst een bericht voordat we overgaan tot een loonvordering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt op dat moment nog geen bericht. In deze brief staat het bedrag van de beslagvrije voet. 

Als wij beslag leggen op uw inkomen dan moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.
Op uwbeslagvrijevoet.nl leest u meer over de beslagvrije voet en kunt u de hoogte en de berekening van uw beslagvrije voet controleren. Klopt de berekening volgens u niet? Neem dan telefonisch  met ons op via 088-8420420.

Kan ik het beslag nog voorkomen?

Dat kan. Zorg er dan voor dat het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen na de datum van de aankondiging op onze rekening staat. Kunt u het verschuldigde bedrag niet op tijd betalen? Neem dan telefonisch met ons op via 088-8420420

Wat gebeurt er bij een loonvordering?

U heeft een brief gekregen over de loonvordering. Hierin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie we de vordering gedaan hebben. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet we rekening houden.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om elke maand een deel van uw inkomen in te houden. Het gedeelte van uw loon of uitkering dat hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet moet hij aan ons uitbetalen. De vordering duurt totdat de belastingschuld helemaal is betaald.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina