Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het dwangbevel?

Vindt u dat u ten onrechte een dwangbevel heeft ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel. Dit kan binnen 6 weken na dagtekening van het dwangbevel op Mijn BsGW.

Bezwaar maken is vaak niet nodig. Bijvoorbeeld als uw betaling zich gekruist heeft met het dwangbevel. Kijk hiervoor bij onze andere artikelen over een dwangbevel.


Are you satisfied with this answer?

To parent page