Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom ontvang ik een rentenota?

We brengen rente in rekening als u de aanslag niet voor de laatste vervaldatum heeft betaald. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen. 

U betaalt invorderingsrente vanaf het moment dat u betaald had moeten hebben tot aan het moment waarop u daadwerkelijk betaald heeft.

De Rijksoverheid bepaalt het rentepercentage. Het huidige rentepercentage is 2%

Vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 is de invorderingsrente vanwege de Coronacrisis verlaagd van 4% naar 0,01%. 

De invorderingsrente gaat na 30 juni 2022 stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Vorige rentepercentages

Van 1 juli 2022 tot 31 december 20221%
Van 23 maart 2020 tot 1 juli 20220,01%
Van 1 april 2014 tot 22 maart 20204%
Van 1 januari 2013 tot 1 april 20143%

    Bent u tevreden met dit antwoord?

    Naar bovenliggende pagina