Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Bezwaar gemaakt en een aanmaning ontvangen?

Heeft u nog geen uitspraak op uw bezwaar ontvangen en toch een aanmaning ontvangen?
Uitstel vragen
U krijgt alleen uitstel van betaling bij een bezwaar als u hierom verzoekt. Dit betekent dat u in uw bezwaarschrift moet aangeven dat u uitstel van betaling wilt. 
Betwiste bedrag
Bij een bezwaar is uitstel alleen mogelijk voor de belastingen waartegen u bezwaar maakt. De overige belastingen moet u voor de vervaldatums betalen. In de ontvangstbevestiging van uw bezwaar staat vermeld voor welk bedrag u uitstel heeft. En welk bedrag u voor de reguliere vervaldatums moet betalen. 
Is er volgens u toch iets niet goed gegaan met uw bezwaar en uitstel? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-8420420.

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina