Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen of via een papieren formulier.

Digitale aanvraag

U vraagt digitaal kwijtschelding aan op Mijn BsGW. Hier vult u de gevraagde gegevens in. Nadat u uw gegevens ingevuld heeft, doen we een toetsing via het Inlichtingenbureau. Uit deze toetsing blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U ontvangt hierover binnen 12 weken per post een antwoord.

Kwijtschelding aanvragen


Aanvraag via het formulier

Daarnaast is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen via een papieren formulier. Dit formulier vraagt u telefonisch aan. U ontvangt het formulier vervolgens per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur het terug met de gevraagde specificaties. Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina