Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wanneer ontvang ik een uitspraak op mijn kwijtscheldingsverzoek?

U ontvangt binnen 12 weken een uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding. 

Tijdens de behandeling van uw verzoek heeft u uitstel van betaling. Dit uitstel geldt alleen voor de belastingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina