Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding?

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de Leidraad invordering (artikel 26). Bij de beoordeling van uw verzoek kijken we vooral naar uw vermogen en naar uw inkomen.

Wilt u weten of u voor kwijtschelding in aanmerking komt? klik dan hier.

Vermogen

Voor de beoordeling van uw verzoek kijken we bij het vermogen naar:

  • bank- en spaartegoed
  • een eigen woning met overwaarde
  • een auto of ander gemotoriseerd voertuig met een waarde van meer dan € 3.350,-

Heeft u het voertuig nodig voor werk of vanwege ziekte/invaliditeit? Dan rekenen we deze niet tot uw vermogen.  

Voor de banktegoeden maken we een berekening. Uit deze berekening blijkt hoeveel geld u op uw bankrekeningen mag hebben. Dit is te ingewikkeld om hier helemaal uit te leggen. In het onderstaande overzicht ziet u daarom op welke bedragen dit ongeveer uitkomt.

Woont u in Maastricht of Stein? Dan gelden onderstaande de bedragen.

HuishoudtypeBedrag
Alleenstaande€ 1.700
Alleenstaande ouder€ 2.100
Samenwonend / gehuwd€ 2.300

Woont u in een andere gemeente? Dan gelden de onderstaande bedragen.

HuishoudtypeBedrag
Alleenstaande€ 3.400
Alleenstaande ouder€ 4.400
Samenwonend / gehuwd€ 4.600

Bent u geboren vóór 1-1-1935? Dan mag u € 3.350,- extra op uw bankrekeningen hebben.

Inkomen

Daarnaast kijken we naar uw inkomsten. Dit is bijvoorbeeld uw loon, uitkering of pensioen. Deze inkomsten toetsen we aan de normbedragen voor de kwijtschelding. Het normbedrag verschilt per huishoudtype.

Aan de hand van uw inkomsten berekenen we de betalingscapaciteit. Uw inkomsten verminderen we met een bedrag voor een aantal vaste lasten, zoals uw woonlasten. Deze berekening hoeft u niet zelf te maken. Als u kwijtschelding aanvraagt, berekenen wij de betalingscapaciteit voor u.

De normbedragen voor kwijtschelding worden vastgesteld door de rijksoverheid. Deze staan op de internetpagina van de VNG. Alle gemeenten die zijn aangesloten bij BsGW hanteren de 100% norm.


Overige voorwaarden

Daarnaast is kwijtschelding alleen mogelijk voor aanslagen die niet (of niet langer dan 3 maanden geleden) betaald zijn.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina