Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak op mijn verzoek?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u een administratief beroep instellen. Hiervoor heeft u 10 dagen de tijd na het ontvangen van de uitspraak. U stuurt uw administratief beroep per post naar BsGW, Postbus 1271, 6040 KG te Roermond.


Motiveren

In uw administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt hier aanvullende bewijsstukken bijvoegen. Per post ontvangt u vervolgens een uitspraak op uw administratief beroep. 

Tegen de uitspraak op een administratief beroepschrift is geen verder verweer meer mogelijk.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina