Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Kan ik als zelfstandig ondernemer ook kwijtschelding krijgen?

Ook als zelfstandig ondernemer (ZZP) is het mogelijk om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Dit is echter niet in alle gemeenten mogelijk.

In de volgende gemeenten is kwijtschelding voor zelfstandig ondernemers mogelijk:
BeekdaelenMeerssen
Echt-SusterenNederweert
GennepPeel en Maas
Gulpen-WittemRoermond
MaasgouwSittard-Geleen
MaastrichtValkenburg aan de Geul
Woont u in een andere gemeente? Dan krijgt u als zelfstandig ondernemer geen kwijtschelding.

Aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen via het kwijtscheldingsformulier. Dit vindt u op Mijn BsGW en kunt u digitaal invullen. Ook kunt u telefonisch verzoeken om een formulier. Het formulier ontvangt u dan per post.

Voor de berekening van uw verzoek is uw belastingaangifte nodig. Het duurt daarom langer voordat u een uitspraak ontvangt.

Voor welke belastingen is kwijtschelding mogelijk?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingen voor uw woning. Belastingen die u betaalt in verband met uw bedrijfsuitoefening komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een overzicht van de heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is, vindt u hier.

In beginsel wordt geen kwijtschelding verleend, indien een gemeente dit niet in de kwijtscheldingsverordening heeft opgenomen. Het uitgangspunt van de kwijtscheldingsregeling is dat er geen eenzijdige kwijtschelding wordt verleend m.b.t. niet-natuurlijke personen en rechtsvormen. Kwijtschelding zou dan een vorm van steunverlening zijn. Wel is het mogelijk om slechts onder nader te stellen voorwaarden deel te nemen aan een akkoord dat in het kader van een financiële reorganisatie aan alle schuldeisers wordt aangeboden.

Wanneer bent u ondernemer?

U bent ondernemer als u ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel en minimaal 1.225 uur per jaar besteedt aan uw bedrijf.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina