Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2023?

Watersysteembeheer - Waterschap Limburg

Watersysteemheffing gebouwd0,0228 %van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen€ 295,35per hectare
Ongebouwd overig€   59,07per hectare
Natuurterreinen€     4,09per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen€   71,61per huishouden

Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg

Zuiveringsheffing€ 67,96   per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing                                € 67,96per vervuilingseenheid


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina