Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak op mijn bezwaar?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan tegen deze uitspraak. Dit is mogelijk binnen 6 weken na de uitspraak op uw bezwaar. 

Een beroep dient u schriftelijk in bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht. In uw beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar. 

Op de internetpagina van de rechtbank is het ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen. 

Hou er rekening mee dat u bij een beroep griffierechten moet betalen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de griffie van de Rechtbank.Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina