Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom ontvang ik een koopinlichtingenformulier?

U ontvangt een koopinlichtingenformulier omdat wij de verkoopcijfers van alle verkochte panden analyseren. De verkoopprijzen en de door u verstrekte informatie gebruiken wij om de marktwaarde te bepalen van alle panden in de gemeente.

Meer informatie

Het Kadaster geeft de verkoopprijs van elke woning en elk bedrijfspand aan ons door. Panden die geen woning zijn noemen we overigens een niet-woning. Om te kunnen taxeren is echter meer informatie nodig. Naast de verkoopprijzen die wij van het Kadaster krijgen, verzamelen we vraagprijzen van panden die te koop staan. We gebruiken daarbij veel informatie die op internet beschikbaar is over te koop staande (niet-)woningen, waaronder foto’s. Ook kunnen wij bij een nieuwe eigenaar informatie opvragen over de omstandigheden rond de verkoop en over de staat van het pand. Daardoor is het lang niet altijd nodig dat de taxateur de verkochte (niet-)woning zelf komt bekijken. Wel letten wij erop of de nieuwe eigenaar de (niet-)woning verbouwt of opknapt.

Analyse

Vervolgens analyseren wij deze informatie. Bij deze analyse vergelijken we de verkoopprijzen en vraagprijzen met de actuele kenmerken van panden en natuurlijk met de actuele WOZ-waarde.

Deze analyse is vooral nodig omdat een verkoopprijs niet altijd overeenkomt met de marktwaarde. Er kan een prijs overeengekomen zijn die hoger of lager is dan de marktwaarde. De omstandigheden en nadere voorwaarden waaronder de (niet-)woning is verkocht zoals een veiling, familieverkoop of de verkoop door een woningcorporatie, geven daarover meer informatie.

Ben ik verplicht mee te werken?

Op grond van artikel 30 lid 1 van de wet WOZ juncto artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bent u verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht en gebruiken we alleen voor de uitvoering van de wet WOZ.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina