Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom ontvang ik een aanslag forensenbelasting?

U betaalt forensenbelasting als u een tweede woning in een gemeente heeft. Voorwaarde hiervoor is dat u zelf niet in de gemeente uw (hoofd)verblijf heeft. Niet alle gemeenten heffen echter forensenbelasting.

Waarom betaalt u deze belasting?

De gemeente ontvangt van het Rijk voor elke inwoner een bijdrage uit het Gemeentefonds. Als u ingeschreven staat in een andere gemeente, ontvangt de gemeente voor u dus geen bijdrage. En dat terwijl u toch gebruik maakt van de voorzieningen in de gemeente. De gemeente kan er daarom voor kiezen om dat te compenseren via de forensenbelasting. 

Voorwaarden

U bent forensenbelasting verschuldigd als u en de woning aan de volgende voorwaarden voldoen

  • U heeft een tweede (of derde) woning in de gemeente.
  • U heeft in een andere gemeente uw hoofdverblijf.
  • De woning staat meer dan 90 dagen per jaar tot uw beschikking. Het is niet van belang hoeveel dagen u er verblijft. Een woning staat bijvoorbeeld niet tot uw beschikking als deze verhuurd is. 
  • De woning is gemeubileerd.
  • Een woning is gemeubileerd als er een aantal voorzieningen aanwezig is. Denk hierbij aan een keuken, toilet, wasgelegenheid, aansluiting op nutsvoorzieningen en aansluiting op de riolering.

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina