Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom ontvang ik een aanslag forensenbelasting?

De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen inwoner zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in de gemeente.

Wie betaalt de forensenbelasting?

Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, een woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf (of voor hun gezin), betalen forensenbelasting. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De woning staat meer dan 90 dagen per jaar tot de beschikking van de forens. 
  • Het gaat er niet om of de gemeubileerde woning daadwerkelijk meer dan negentig dagen gebruikt wordt. Relevant is of de gemeubileerde woning meer dan negentig dagen voor de forens (of zijn gezin) beschikbaar is. Het hoeft ook geen aaneengesloten periode van 90 dagen te zijn. Het gaat om het totaal aantal dagen in het hele belastingjaar.
  • De woning is gemeubileerd. 
  • De aanwezige voorzieningen bepalen of er sprake is van een gemeubileerde woning. Het gaat dan om een aantal voorzieningen die in de meest eenvoudige woning niet mogen ontbreken. Denk hierbij aan kookgelegenheid, toilet, wasgelegenheid, aansluiting op nutsvoorzieningen en aansluiting op de riolering.

Wie is belastingplichtig

De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft.

Artikel 223 van de Gemeentewet biedt de basis voor de heffing. Er is een onderscheid tussen de woonforensenbelasting en slaapforensenbelasting. In dit artikel staat de woonforensenbelasting centraal. De slaapforensenbelasting wordt in de praktijk nauwelijks geheven.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina