Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2024?

Watersysteembeheer - Waterschap Limburg

Watersysteemheffing gebouwd0,0265 %van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen€ 344,95per hectare
Ongebouwd overig€   68,99per hectare
Natuurterreinen€     4,66per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen€   82,69per huishouden


Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg

Zuiveringsheffing€ 88,77per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing                                € 88,77per vervuilingseenheidBent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina