Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van een woning of bedrijfspand op de waardepeildatum (die datum staat op het aanslagbiljet). We bepalen die marktwaarde door uw woning of bedrijfspand te vergelijken met woningen of bedrijfspanden die verkocht (of verhuurd) zijn. De WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting.

Zo bepalen we de WOZ-waarde

De kenmerken van uw woning of het bedrijfspand vormen de basis bij het bepalen van de WOZ-waarde. Woonoppervlakte
De oppervlakte van uw woning is de grondslag voor de bepaling van de WOZ-waarde. 
+Specifieke kenmerken
Specifieke kenmerken van uw woning zijn van invloed op de waarde. 
+


Afwerking
Het afwerkingsniveau van binnen én buiten is van invloed op de waarde.
+


Ligging
We kijken ook naar de ligging en locatie van uw woning.
+


Verkoopprijzen
We kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.


Waardepeildatum

De WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 heeft als waardepeildatum 1 januari 2022. De waardepeildatum ligt altijd een jaar vóór het belastingjaar. Dit is landelijk vastgesteld. Dit geeft ons de tijd om de verkoopprijzen met veel aandacht te onderzoeken.

Controle Waarderingskamer

De Waarderingskamer is een onafhankelijk instituut. Zij controleren of wij de regels van de wet WOZ goed uitvoeren. Pas als we goedkeuring van de Waarderingskamer hebben, mogen wij u de nieuwe WOZ-waarde geven. Wilt u weten hoe de Waarderingskamer oordeelt over het waarderingsmodel voor uw gemeente? 

De Waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven aan BsGW om de WOZ-waarden van 2023 bekend te maken. 

Met deze goedkeuring geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door BsGW voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.


Wat kan ik doen als mijn WOZ-waarde niet klopt?


Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? Of wilt u meer informatie over hoe de waarde tot stand is gekomen? Volg dan het stappenplan in het artikel Wat kan ik doen als mijn WOZ-waarde niet klopt?


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina