Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat te doen bij een overlijden?

Een bericht van overlijden ontvangen we via uw gemeente. U hoeft dit niet aan ons door te geven. 

Uw aanslag

Als het overlijden gevolgen heeft voor de hoogte van het aanslagbedrag, ontvangt u binnen twee weken een brief. Hierin staat vermeld hoe we het aanslagbedrag verminderen. Ook leest u in deze brief welk bedrag u terug ontvangt of nog moet betalen.

Bent u door het overlijden van uw partner of medebewoner alleenwonend geworden? Dan raden we u aan dit aan ons door te geven. Dit kan telefonisch via 088-8420420 of via Mijn BsGW.

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina