Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom dien ik contactgegevens door te geven?

website banner

In geval van een overlijden kunnen we u vragen om contactgegevens aan ons door te geven. U ontvangt dan een brief. We doen dit omdat we het contact met de nabestaanden zo goed mogelijk willen laten verlopen.

U kunt de gegevens doorgeven via het formulier hieronder. De contactpersoon ontvangt dan de post die we nog sturen aan de erfgenamen. 

Meer informatie over dit onderwerp leest u in het artikel Wat te doen bij een overlijden?

 

Formulier doorgeven contactpersoon erfgename(n)

Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Straat naam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Op dit rekeningnummer betalen we teveel betaalde bedragen terug.