LogoLogo

Proclaimer

website banner

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Van de informatie op deze site mag u verwachten dat deze correct is en actueel, en dat de informatie leesbaar en begrijpelijk is. Toch kan het voorkomen dat er een fout op deze site staat. Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt natuurlijk ook telefonisch of via het contactformulier contact met ons opnemen om uw melding door te geven. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Wij doen er alles aan om deze website voor iedereen toegankelijk te maken en houden.

Wet bescherming persoonsgegevens

Voor het stellen van vragen over belastingzaken kunt u terecht op uw persoonlijke pagina of gebruik maken van het contactformulier. Wanneer u met behulp van het contactformulier reageert, wordt dit behandeld conform onze richtlijnen afhandeling e-mail. Bij het gebruik van contactformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. BsGW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Toegankelijkheidsverklaring

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bsgw.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.bsgw.nl te vinden is: het hoofddomein: https://www.bsgw.nl
subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren: https://www.jaarverslag-bsgw.nl

Nalevingsstatus

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg verklaart dat de website www.bsgw.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-02-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via reactie@bsgw.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is. BsGW werkt aan een nieuwe / vernieuwde website die door iedereen kan worden gebruikt. De eerste fase van deze vernieuwing is afgerond per 01-02-2020. De tweede fase waarmee voldaan wordt aan de toegankelijkheidsrichtlijnen is gepland per 1-9-2020 te publiceren.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid :Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.