Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe geef ik een machtiging voor automatische incasso af?

U betaalt uw aanslag eenvoudig via automatische incasso. Het aanslagbedrag schrijven we dan in maximaal 10 maandelijkse termijnen automatisch van uw bankrekening af. Hiervoor dient u eerst een incassomachtiging af te geven (als u dit niet al gedaan heeft in voorgaande jaren).

Een incassomachtiging geeft u af via Mijn BsGW. U logt veilig in via DigiD of eHerkenning.

add-user.svgInloggen op Mijn BsGW
 

U kunt ook later in het jaar nog een incassomachtiging afgeven. Ook na het ontvangen van een aanmaning is dit nog steeds mogelijk. Het openstaande bedrag schrijven we dan af in de nog resterende termijnen.

We schrijven de termijnbedragen maandelijks af rond de 25e van de maand. 

Uitzonderingen 

Het is niet voor alle belastingen mogelijk om via automatische incasso te betalen. Ook zijn er belastingen waarvoor afwijkende termijnen gelden bij de automatische incasso. Op uw aanslagbiljet vindt u altijd terug of we het aanslagbedrag automatisch incasseren en in hoeveel termijnen.

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina