Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoeveel vervuilingseenheden betaal ik voor een tweede woning?

We bepalen het aantal vervuilingseenheden voor een tweede woning op basis van een forfait. 

Ieder huishouden dat bestaat uit twee of meer personen wordt verplicht aangeslagen voor drie vervuilingseenheden. Het werkelijke aantal personen speelt dus geen rol. Bent u alleenwonend? Dan komt u in aanmerking voor een lagere aanslag van één vervuilingseenheid.

De gebruiker van de tweede woning is, indien die woningen zich niet op een bedrijfsmatig geëxploiteerd recreatieterrein bevinden, het forfait van één of drie vervuilingseenheden verschuldigd.

Het aantal personen van uw tweede woning bepalen we op 1 januari op basis van de inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie in uw woonplaats. 

Een huishouden van 1 persoon1 vervuilingseenheid
Een huishouden van 2 of meer personen3 vervuilingseenheden

Het aantal vervuilingseenheden vermenigvuldigen we met het tarief per vervuilingseenheid.

Ik maak slechts af en toe gebruik van mijn tweede woning? 

Het gebruik van tweede woningen (recreatiewoningen, stacaravans, vakantiewoningen en dergelijke) tijdens de weekeinden en of de vakanties in het kalenderjaar, geldt als gebruik gedurende het gehele kalenderjaar.Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina