Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Waarom controleren jullie op het bezit van een hond?

Regelmatig controleren medewerkers van BsGW huis-aan-huis op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. Vraag naar het legitimatiebewijs! Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW.

Is uw hond aangemeld?

Iedereen, die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl. Als een hond (of meer honden) wordt (worden) aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Er wordt dan ambtshalve een aanslag hondenbelasting opgelegd.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren, die hun hond(en) nog niet hebben aangemeld, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kan een boete worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze namelijk het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via Mijn BsGW

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via Mijn BsGW. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u hier doorgeven. De melding verwerken we dan direct. Ook telefonisch kunt u een wijziging doorgeven. Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina