LogoLogo
10-07-2020

Uitvoering belastingheffing Mook en Middelaar voortaan door BsGW

Voordeel en gemak voor burgers en bedrijven

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft donderdag 9 juli jl. besloten om met ingang van 1 januari 2021 toe te treden tot BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. De samenwerking met BsGW is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het behalen van efficiencyvoordelen. Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij BsGW. Het bepalen van het beleid voor de gemeentelijke belastingen en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeente. Het algemeen bestuur van BsGW neemt het definitieve besluit tot instemming met deze toetreding in het najaar, als alle deelnemende gemeenteraden en het bestuur van het waterschap ook hiermee ingestemd hebben.

Met de toetreding van Mook en Middelaar werken 29 van de 31 Limburgse gemeenten op het gebied van belastingheffing samen in BsGW. De gemeenten Venray en Horst aan de Maas voeren hun belastingen zelfstandig uit. 

Samenwerking

Mook en Middelaar geeft aan in BsGW een goede partner te hebben gevonden die dienstverlenend is en op basis van bedrijfseconomische principes wordt geleid. Op dit moment maken al 28 andere Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Uit hun ervaringen blijkt dat de belastinguitvoering door BsGW volgens plan verloopt en dat BsGW beschikt over adequate kennis, goede procesontwerpen, strakke handhaving van processen, hoge graden van automatisering, controlemechanismen en managementrapportages en een beperkte overhead. Bij de toetreding tot BsGW blijft de kwaliteit van dienstverlening voor burgers en bedrijven in Mook en Middelaar minimaal gelijk. Deze dienstverlening zal door de moderne digitale mogelijkheden in de dienstverlening van BsGW sterk verbeteren.

Gemak

Geertjan Wienhoven, wethouder Financiën van de gemeente Mook en Middelaar: “Nu ontvangen burgers en bedrijven in onze gemeente het aanslagbiljet voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor waterschapsbelastingen nog apart. Vanaf 2021 staan deze belastingen samen op één aanslagbiljet. Belastingbetalers ondervinden tijdsbesparing en gemak doordat zij vanaf 2021 al hun zaken rondom gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen via één aanvraag en via één centrale organisatie. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag.”


Actueel nieuws

 1. 15-01-2021 - BsGW mag WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen verzenden
 2. 22-12-2020 - Let op: Phishing brieven
 3. 20-12-2020 - BsGW stuurt een vernieuwd aanslagbiljet
 4. 23-11-2020 - Noël Lebens wordt nieuwe directeur BsGW
 5. 01-10-2020 - Tijdelijke verlaging invorderingsrente verlengd
 6. 16-09-2020 - WOZ woningwaarde hoger dan ooit
 7. 17-08-2020 - Directeur Jan Willemsen neemt afscheid van BsGW
 8. 10-07-2020 - Uitvoering belastingheffing Mook en Middelaar voortaan door BsGW
 9. 03-07-2020 - Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoekers
 10. 02-07-2020 - BsGW start invordering weer geleidelijk op
 11. 11-06-2020 - Hondencontrole van start
 12. 28-05-2020 - Ook uitgestelde betaling voor nieuwe belastingaanslagen BsGW
 13. 26-03-2020 - Pas op voor nep facturen en phishing-mails
 14. 19-03-2020 - Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers nav Coronavirus
 15. 17-03-2020 - Maatregelen in verband met het coronavirus
 16. 16-01-2020 - BsGW-taxateur aan de deur? Vraag om identificatie
Nieuws archief