Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
10-07-2020

Uitvoering belastingheffing Mook en Middelaar voortaan door BsGW

Voordeel en gemak voor burgers en bedrijven

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft donderdag 9 juli jl. besloten om met ingang van 1 januari 2021 toe te treden tot BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. De samenwerking met BsGW is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het behalen van efficiencyvoordelen. Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij BsGW. Het bepalen van het beleid voor de gemeentelijke belastingen en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeente. Het algemeen bestuur van BsGW neemt het definitieve besluit tot instemming met deze toetreding in het najaar, als alle deelnemende gemeenteraden en het bestuur van het waterschap ook hiermee ingestemd hebben.

Met de toetreding van Mook en Middelaar werken 29 van de 31 Limburgse gemeenten op het gebied van belastingheffing samen in BsGW. De gemeenten Venray en Horst aan de Maas voeren hun belastingen zelfstandig uit. 

Samenwerking

Mook en Middelaar geeft aan in BsGW een goede partner te hebben gevonden die dienstverlenend is en op basis van bedrijfseconomische principes wordt geleid. Op dit moment maken al 28 andere Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Uit hun ervaringen blijkt dat de belastinguitvoering door BsGW volgens plan verloopt en dat BsGW beschikt over adequate kennis, goede procesontwerpen, strakke handhaving van processen, hoge graden van automatisering, controlemechanismen en managementrapportages en een beperkte overhead. Bij de toetreding tot BsGW blijft de kwaliteit van dienstverlening voor burgers en bedrijven in Mook en Middelaar minimaal gelijk. Deze dienstverlening zal door de moderne digitale mogelijkheden in de dienstverlening van BsGW sterk verbeteren.

Gemak

Geertjan Wienhoven, wethouder Financiën van de gemeente Mook en Middelaar: “Nu ontvangen burgers en bedrijven in onze gemeente het aanslagbiljet voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor waterschapsbelastingen nog apart. Vanaf 2021 staan deze belastingen samen op één aanslagbiljet. Belastingbetalers ondervinden tijdsbesparing en gemak doordat zij vanaf 2021 al hun zaken rondom gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen via één aanvraag en via één centrale organisatie. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag.”


Actueel nieuws

 1. 17-04-2024 - Phishing berichten actief
 2. 01-02-2024 - eHerkenning naar betrouwbaarheidsniveau 3
 3. 21-12-2023 - Meld u aan bij MijnOverheid!
 4. 20-12-2023 - Aangepaste openingstijden in de kerstvakantie
 5. 14-12-2023 - Wij zijn gesloten
 6. 28-11-2023 - Mijn BsGW weer beschikbaar
 7. 05-10-2023 - Aangepaste openingstijden in de herfstvakantie
 8. 22-09-2023 - Afhandeling van uw verzoek om kwijtschelding
 9. 21-09-2023 - Inloggen op Mijn BsGW
 10. 11-07-2023 - Aangepaste openingstijden in de zomervakantie
 11. 30-05-2023 - Te laat met betalen?
 12. 25-05-2023 - Afhandeling van uw bezwaarschrift
 13. 26-04-2023 - Aangepaste openingstijden in de meivakantie
 14. 09-03-2023 - Druk aan de telefoon!
 15. 07-02-2023 - Pas op voor valse berichten van MijnOverheid
 16. 14-06-2022 - Kwalificatie ‘GOED’
 17. 02-05-2022 - Controle hondenbelasting van start
 18. 26-04-2022 - Correctie afvalstoffenheffing vertraagd
 19. 05-04-2022 - Inloggen met eHerkenning weer mogelijk
 20. 16-07-2021 - Samenwerken in BsGW loont
 21. 03-07-2021 - Vragen en antwoorden over de benoeming van directeur Lebens
 22. 19-02-2021 - BsGW stuurt een vernieuwd aanslagbiljet
 23. 16-09-2020 - WOZ woningwaarde hoger dan ooit
 24. 03-07-2020 - Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoekers
Nieuws archief