Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
28-11-2014

Indienen WOB-verzoeken niet meer digitaal

Een aanvraag om informatie gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur kan bij BsGW alleen nog schriftelijk per post of door een brief af te geven bij de receptie aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. BsGW sluit hiermee de mogelijkheid voor het digitaal (zoals e-mail, fax, sms, e-formulier, social media) indienen af. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van BsGW op 20 november 2014 besloten. De maatregel gaat in per 1 december 2014.

Waarom heeft het Dagelijks Bestuur gekozen voor het afsluiten van de digitale weg?
De reden voor het niet langer accepteren van elektronisch ingediende Wob-verzoeken is dat er steeds meer verzoeken binnenkomen waarbij het de indieners niet gaat om de gevraagde informatie, maar om een mogelijk te ontvangen dwangsom en een vergoeding in de gemaakte proceskosten. Het aantal zogenaamde 'oneigenlijke Wob-verzoeken' neemt schrikbarend toe. Dit vergt zoveel ambtelijke uren dat het niet langer verantwoord is elektronisch ingediende verzoeken in behandeling te nemen. Met het afsluiten van de elektronische weg hoopt het Dagelijks Bestuur deze oneigenlijke verzoeken zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit besluit heeft geen gevolg voor de openbaarheid van gevraagde informatie. Een schriftelijk per post ingediend of aan de receptie afgegeven verzoek wordt gewoon in behandeling genomen. Informatie die openbaar is, is openbaar voor een ieder, ongeacht wie het verzoek indient.


Actueel nieuws

 1. 17-04-2024 - Phishing berichten actief
 2. 01-02-2024 - eHerkenning naar betrouwbaarheidsniveau 3
 3. 21-12-2023 - Meld u aan bij MijnOverheid!
 4. 20-12-2023 - Aangepaste openingstijden in de kerstvakantie
 5. 14-12-2023 - Wij zijn gesloten
 6. 28-11-2023 - Mijn BsGW weer beschikbaar
 7. 05-10-2023 - Aangepaste openingstijden in de herfstvakantie
 8. 22-09-2023 - Afhandeling van uw verzoek om kwijtschelding
 9. 21-09-2023 - Inloggen op Mijn BsGW
 10. 11-07-2023 - Aangepaste openingstijden in de zomervakantie
 11. 30-05-2023 - Te laat met betalen?
 12. 25-05-2023 - Afhandeling van uw bezwaarschrift
 13. 09-03-2023 - Druk aan de telefoon!
 14. 07-02-2023 - Pas op voor valse berichten van MijnOverheid
 15. 14-06-2022 - Kwalificatie ‘GOED’
 16. 02-05-2022 - Controle hondenbelasting van start
 17. 26-04-2022 - Correctie afvalstoffenheffing vertraagd
 18. 05-04-2022 - Inloggen met eHerkenning weer mogelijk
 19. 16-07-2021 - Samenwerken in BsGW loont
 20. 03-07-2021 - Vragen en antwoorden over de benoeming van directeur Lebens
 21. 19-02-2021 - BsGW stuurt een vernieuwd aanslagbiljet
 22. 16-09-2020 - WOZ woningwaarde hoger dan ooit
 23. 03-07-2020 - Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoekers
Nieuws archief