16-01-2020

BsGW-taxateur aan de deur? Vraag om identificatie

Vraag altijd om identificatie
BsGW stuurt nooit onaangekondigd een taxateur langs bij inwoners. Dat gebeurt altijd op afspraak. Daarnaast kunnen de BsGW-taxateurs zich legitimeren aan de hand van een pasje. Vraag hier altijd naar als iemand zich meldt als BsGW-taxateur. Het dringende advies is dan ook om een eventuele nep-taxateur die zich meldt aan uw voordeur niet binnen te laten, maar de politie te bellen (0900-8844).

Hoe ziet een correct identificatiebewijs er uit?
Het identificatiebewijs van de BsGW-taxateur bevat een persoonsfoto, bevat de handtekening van hemzelf en van de directeur van BsGW die hem machtigt om controles uit te voeren. Op de achterzijde staat een verwijzing naar de wettekst met betrekking tot de bevoegdheden van de taxateur. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende persoonslegitimatie vragen en contact opnemen met BsGW (088-8420420) of de politie.


Actueel nieuws

  1. 10-02-2020 - Hulp bij het toetsen van de WOZ-waarde
  2. 03-02-2020 - Het aanslagbiljet nu ook in excel-formaat
  3. 20-01-2020 - Wanneer ontvangt u het aanslagbiljet 2020
  4. 17-01-2020 - Waarderingskamer geeft toestemming voor WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen 2020
  5. 16-01-2020 - BsGW-taxateur aan de deur? Vraag om identificatie
  6. 31-10-2019 - Waterschap Limburg gaat belasting fors verhogen
Nieuws archief