Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
02-07-2020

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Bij de herstart van de inning van belastingen volgt BsGW een ruimhartig beleid. Gezien de uitzonderlijke situatie ontvangen ondernemers eerst- eenmalig - een kosteloze betalingsherinnering waarin aangegeven wordt dat de invordering van belastingen weer wordt opgestart. Pas als na deze betalingsherinneringen betalingen uitblijven, zullen na medio augustus aanmaningen en vervolgens, indien noodzakelijk, later dwangbevelen verstuurd worden.

Betalingsregeling indien nodig

Door deze geleidelijke herstart van de belastinginning krijgen belastingschuldigen een extra mogelijkheid om, wanneer nodig, contact op te nemen met BsGW voor een eventuele betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan: zeker richting ondernemers die zich in die hoek bevinden waar de hardste klappen vallen, zoals bijvoorbeeld toerisme, recreatie en horeca. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra (aanmanings-)kosten.

Ook komende maanden nog geen rente op uitgestelde betalingen

BsGW heeft tot 30 juni 2020 ook geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht deze nihilstelling te kunnen continueren tot 1 oktober.

Uitgestelde verzending specifieke belastingen

Na de aanslagoplegging in mei 2020 zijn (grotendeels) alle belastingaanslagen opgelegd voor 2020, met uitzondering van de aanslagen voor vijf belastingsoorten; BIZ, reclamebelasting, toeristenbelasting, precario en marktgelden. Gebleken is dat de gemeenten in Limburg een sterk lokaal afgestemd beleid willen voeren voor het opleggen van deze aanslagen. BsGW wil derhalve maatwerk leveren per deelnemer. Het kan dus per gemeente verschillen of een of meerdere van deze vijf belastingen worden opgelegd. 


Actueel nieuws

 1. 01-12-2021 - Phishing mail actief
 2. 26-11-2021 - Tweede uitkering gedupeerden watersnoodramp afgerond
 3. 19-11-2021 - Extra 1000 euro voor slachtoffers watersnood
 4. 05-08-2021 - Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers
 5. 16-07-2021 - Samenwerken in BsGW loont
 6. 03-07-2021 - Vragen en antwoorden over de benoeming van directeur Lebens
 7. 19-02-2021 - BsGW stuurt een vernieuwd aanslagbiljet
 8. 26-01-2021 - Hulp voor gedupeerden uit toeslagenaffaire
 9. 22-12-2020 - Let op: Phishing brieven
 10. 16-09-2020 - WOZ woningwaarde hoger dan ooit
 11. 03-07-2020 - Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoekers
 12. 26-03-2020 - Pas op voor nep facturen en phishing-mails
 13. 16-01-2020 - BsGW-taxateur aan de deur? Vraag om identificatie
Nieuws archief