Met ingang van 2015 is BsGW aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit betekent dat belastingplichtigen hun post voortaan digitaal kunnen ontvangen. Veel overheidsdiensten maken al gebruik van de Berichtenbox.

Wat is MijnOverheid?
MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Via MijnOverheid kunt u bijvoorbeeld uw aanslagbiljet opvragen en het taxatierapport van uw woning downloaden. Maar ook van andere overheden zoals de RDW, UWV, SVB, de Rijksbelastingen en gemeenten kunt u hier uw post en eventuele lopende zaken vinden. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Al een miljoen Nederlanders maakt gebruik van MijnOverheid.

Wat betekent dit voor u?
Als u zich heeft aangemeld op MijnOverheid, krijgt u vanaf februari 2015 het aanslagbiljet van BsGW digitaal in uw berichtenbox. Zodra het aanslagbiljet (digitaal) naar de berichtenbox is verstuurd, ontvangt u hiervan een email op het door u opgegeven emailadres. Vooralsnog kunt u op MijnOverheid alleen uw aanslagbiljet en uw taxatierapport inzien en downloaden.
Als u belastingzaken wilt regelen bij BsGW en een reactie of bezwaar wilt insturen, dan kan dat digitaal alleen via uw Persoonlijke Pagina op www.bsgw.nl.

U kunt in de berichtenbox van MijnOverheid aangeven of u het aanslagbiljet liever op papier wilt ontvangen van BsGW.

Kan ik mezelf ook aanmelden?
Ja dat kan. Ga naar mijn.overheid.nl voor meer informatie.