De gemeente Maastricht, de gemeente Sittard-Geleen, de gemeente Stein en de gemeenten Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal (voorheen de belastingsamenwerking GBRD Stadsregio Parkstad Limburg) zijn per 1-1-2014 toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond. Het toetreden van deze gemeenten tot BsGW levert voor de komende 10 jaar bij de samenwerkende partijen een kostenbesparing voor de uitvoering van gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen op van €81 miljoen.

BsGW is een samenwerkingsverband waarin vanaf 1 januari 2014 20 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen - Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei - samenwerken op het gebied van uitvoering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Burgers en bedrijven in de gemeenten die deelnemen in BsGW ontvangen voortaan één gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen. Vanaf komend jaar zal BsGW de verschillende belastingen en invorderingen versturen namens de gemeente en het waterschap.

Gemeenten en waterschappen verwerken als zelfstandige overheden ieder hun eigen decentrale belastingen. Beide organisaties voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen nagenoeg dezelfde processen uit. Ook maken zij voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen.