Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat kost een bezwaar tegen de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde en met name de stijging daarvan is voor menig vastgoedbezitter aanleiding om bezwaar in te dienen. Vaak aangespoord door bureaus of makelaars om dat ‘no cure, no pay’ voor hen te doen. BsGW, en daarmee de deelnemende gemeenten, wordt daarmee op extra kosten gejaagd. 

Als de bezwaarmaker gelijk krijgt, moet BsGW aan het commerciële no-cure-no-pay-bureau een hoge vergoeding betalen. Als er al 1.000 euro van de WOZ waarde afgaat, bedragen de kosten voor indienen van een bezwaar € 265,00 en het deelnemen aan een hoorzitting € 265,00. De hoogte van deze kosten staat vaak niet in verhouding tot het belastingvoordeel dat een bezwaarmaker hiermee behaalt.

In een korte animatie-video ‘WOZ en proceskosten’, leggen wij dit graag aan u uit.

Klik hier voor de tekst van de video WOZ en proceskosten.

Leer meer verdiepende informatie over dit onderwerp in de presentatie Verdiepende presentatie ‘WOZ en proceskosten’

Artikelen in de media

Er is al veel geschreven en veel informatie gedeeld over hoe dit werkt. Een aantal van deze publicaties vindt u terug op deze pagina.

De Waarderingskamer controleert of BsGW de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoert en houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Bellen is sneller

BsGW roept huizenbezitters op om eerst met BsGW te bellen, voordat zij met een bezwaarschrift aan de gang gaan. Ook verenigingen die een pand of ander object huren van de gemeente kunnen voor vragen over de WOZ-waarde het best eerst bellen met BsGW.

U belt tijdens de bezwaartermijn dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke factoren rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u denkt dat er andere redenen zijn om die waarde aan te passen, dan regelt hij dat direct met u. Vaak is één enkel telefoontje al genoeg om duidelijkheid te krijgen. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart dan veel tijd en voorkomt onnodige kosten. En als er toch een bezwaar nodig is, bent u bij Mijn BsGW direct aan het goede adres. 


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina