Persoonlijke pagina BsGW

Op uw persoonlijke pagina kunt u onder meer uw gegevens raadplegen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen. Ook vindt u hier uw taxatieverslag. Na het inloggen komt u automatisch op de persoonlijke pagina van BsGW.

Inloggen als particulier
U logt in met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.Inloggen als bedrijf
U logt in met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u als bedrijf inloggen op de persoonlijke pagina van BsGW. Heeft u eenmaal eHerkenning, dan kunt u voortaan één betrouwbaar inlogmiddel gebruiken, waarmee u zich online identificeert bij veel verschillende overheidsdiensten. Het inlogmiddel eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor de persoonlijke pagina van BsGW heeft u niveau EH2+ nodig.Inloggen met eIDAS
U logt in met eIDAS. Dit is een Europees erkend inlogmiddel.

Please note: The information to which you are referred is unfortunately only available in Dutch.Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina