Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Tekst van de video WOZ en proceskosten

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van woningen en overige gebouwen, zoals fabrieken, scholen en winkels in Nederland getaxeerd. In de meeste Limburgse gemeenten verzorgt BsGW de taxatie van deze gebouwen. Alles bij elkaar bijna 570.000 stuks. Laten we ons voor het gemak beperken tot de woningen.

Het bepalen van de exacte waarde van een woning is geen gemakkelijke opgave. In het woordenboek staat niet voor niets dat schatten een ander woord voor taxeren is. En toch moet BsGW tot op 1.000 Euro nauwkeurig taxeren. Voor veel woningen is dit een nagenoeg onhaalbare opgave. En als de eigenaar of gebruiker bezwaar maakt tegen de taxatie, moet BsGW de nauwkeurigheid van de taxatie aantonen.

Dat is natuurlijk interessant. Zo interessant dat diverse bureaus de vastgoedeigenaren actief aanmoedigen om bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Zij bieden hun hulp aan en doen dat voor eigen risico. Als een bezwaar wordt toegekend, moeten de zogenaamde proceskosten immers door BsGW aan de bureaus betaald worden. Een aanbod waar veel eigenaren en gebruikers op ingaan. Een succesvol bezwaar levert de vastgoedeigenaar in de meeste gevallen tien tot vijftien euro op aan vermindering van de OZB-belasting. De rekening voor BsGW loopt per procedure al snel op richting zeven- à achthonderd euro. Een rekening waaraan diezelfde vastgoedeigenaar en alle inwoners van de betreffende gemeente moet meebetalen.

De laatste twee jaar zijn in Nederland de proceskosten gigantisch gestegen, ook in Limburg. De afgelopen jaren komen er steeds meer bureaus die hun verdienmodel baseren op de WOZ proceskostenvergoeding.

Vanuit de ministeries wordt onderzocht hoe deze proceskosten gematigd kunnen worden, omdat deze niet in verhouding staan tot het voordeel dat het oplevert. Hier is helaas op dit moment nog geen duidelijkheid over.

In de tussentijd kunnen wij samen de kosten beperken. Ga als huiseigenaar of gebruiker niet direct in zee met een bureau, maar neem altijd contact op met BsGW. Dat werkt sneller, makkelijker en is onder de streep voor iedereen goedkoper!

Ga voor meer informatie naar www.bsgw.nlBent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina