Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wanneer doen wij een loonvordering?

Betaalt u de aanslag niet op tijd? Dan kunnen wij beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. Dit is een loonvordering.

Wanneer doen wij een loonvordering?

Als u na een aanslag en aanmaning ook het dwangbevel nog niet betaalt dan kunnen wij beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering. Wij doen dit via uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Ik heb een vooraankondiging tot een loonvordering ontvangen?

Wij sturen u altijd een vooraankondiging voordat wij daadwerkelijk overgaan tot een loonvordering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt op dat moment nog geen bericht. In deze brief staat het bedrag van de beslagvrije voet. 

Als wij beslag leggen op uw inkomen dan moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.
Op uwbeslagvrijevoet.nl leest u meer over de beslagvrije voet en kunt u de hoogte en de berekening van uw beslagvrije voet controleren. Klopt de berekening volgens u niet? Neem dan telefonisch  contact  met ons op.

Kan ik het beslag nog voorkomen?

Dat kan. Zorg er dan voor dat het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na de datum van de vooraankondiging op onze rekening staat. Kunt u het verschuldigde bedrag niet op tijd betalen? Neem dan telefonisch contact met ons op. 

Wat gebeurt er als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering?

U heeft een brief gekregen waarin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie er beslag is gelegd op uw loon of uitkering. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet wij rekening houden.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om elke maand een deel van uw inkomen in te houden. Het gedeelte van uw loon of uitkering dat hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet moet hij aan ons uitbetalen. Deze vordering duurt totdat de belastingschuld helemaal is betaald.


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina