Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2022?

Watersysteembeheer - Waterschap Limburg

Watersysteemheffing gebouwd0,0256 %van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen€ 278,70per hectare
Ongebouwd overig€   55,74per hectare
Natuurterreinen€     3,85per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen€   68,08per huishouden

Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg

Zuiveringsheffing€ 56,02   per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing                                € 56,02per vervuilingseenheid


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina