Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2021?

Waterschap Limburg - watersysteembeheer

Watersysteemheffing gebouwd0,0263 %van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen€ 276,20per hectare
Ongebouwd overig€   55,24per hectare
Natuurterreinen€     3,83per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen€   66,86per huishouden

Waterschap Limburg - zuiveringsbeheer

Zuiveringsheffing€ 52,79per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing € 52,79per vervuilingseenheid

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina