Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2020?

Waterschap Limburg - watersysteembeheer

Watersysteemheffing gebouwd0,0265 %van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen€ 255,10per hectare
Ongebouwd overig€ 51,02per hectare
Natuurterreinen€ 4,01per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen€ 63,50per huishouden

Waterschap Limburg - zuiveringsbeheer

Zuiveringsheffing€ 52,26per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing € 52,26per vervuilingseenheid

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina