Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet van 2020?

U ontvangt de aanslag voor het belastingjaar 2020 eind februari. Op het aanslagbiljet vindt u ook de WOZ-beschikking met de waarde van 2020.
Als u bent aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt u het aanslagbiljet digitaal in uw berichtenbox.

Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina